Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Licznik

164291
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
47
107
236
163264
1807
2906
164291

Regulamin

 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

ˇ              Umożliwia wszechstronne wychowanie dzieci przez œwiadome kierowanie ich rozwojem;

ˇ              Kształtuje œśrodowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań okreśœlonych w ustawie, stosownie do warunków panujących w przedszkolu i do wieku wychowanków;

ˇ              Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwoœści przedszkola;

ˇ              Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

ˇ              Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej ;

ˇ              Umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci : plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych i aktywnoœści twórczej;

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Przedłużenie oddziaływania wychowawczego na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania :

Interesowanie się treœścią pracy przedszkola a w tym celu :

ˇ              branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych

ˇ              zapoznawanie się z treœścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców

w ramach ustalonego przez Radę Rodziców oraz ogół rodziców programu :

ˇ              pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola

ˇ              włączanie się do realizacji programu dydaktyczno ? wychowawczego

Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji przedszkola :

ˇ              punktualne i systematyczne przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

od 6:00 do 8:20 i odbieranie do godziny 17;00 przez osoby dorosłe

ˇ              dbałoœść o estetyczny wygląd dziecka

ˇ              zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola związanych z realizacja programu nauczania i wychowania

UPRAWNIENIA RODZICÓW

Rodzice majš prawo do :

ˇ              Znajomoœci zadań wynikających z planu rozwojowego, rocznego przedszkola i planów miesięcznych w oddziale ;

ˇ              Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

ˇ              Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola ;

ˇ              Religijnego wychowania dzieci;

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie , co ułatwi sprawne funkcjonowanie przedszkola i pogłębi pracę z rodzicami dzieci, których dobro jest nasza wspólna troską.